Общината набира преброители….

Срок-до 20 ноември…

Община Берковица стартира процедура по набиране на преброители, контрольори и придружители за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г. Кандидатите трябва да са пълнолетни лица, с минимална степен на завършено образование – средно. С предимство при подбора ще бъдат завършилите висше образование и студентите във висшите учебни заведения, както и участвалите в предходни преброявания. Необходими документи:1.Заявление (по образец)2.Автобиография (по образец)3.Съгласие за обработка на лични данни/ образец/ 4.Копие от диплома за завършено образование 5.Снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи) 6.Документ, удостоверяващ IBAN. *Кандидатите само за „Придружител“ подават заявление (по образец) и документ, удостоверяващ IBAN. Документи ще се приемат от 16.09.2020 г. до 30.10.2020 г. в сградата на Община Берковица, Център за административно обслужване (ЦАО), всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. Общинска преброителна комисия за Община Берковица ще осъществи подбор на преброители, контрольори и придружители, както и на необходимия брой резерви до 20.11.2020 г. Списък на одобрените кандидати ще бъде публикуван на официалния сайт на Община Берковица, секция „Преброяване 2021“ и обявен на информационно табло пред ЦАО в сградата на Община Берковица.

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share