ПЕТИМА КАНДИДАТИ ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ В…

„Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр.Берковица”, провежда процедура за назначаване на двама служители. От сайта на Общината става ясно, че ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ КОМИСИЯТА РЕШИ: За длъжността „РЕХАБИЛИТАТОР/КИНЕЗИТЕРАПЕВТ” (1 щ. бр.) А) Допуска до събеседване следните кандидати: Марияна Райкова Табакова, Георги Георгиев Николов
Б) Недопуснати до събеседване кандидати няма. За длъжността „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” (1 щ. бр.) А) Допуска до събеседване следните кандидати: Кръстяна Бисерова Чорни, Биляна Петрова Иванова, Дора Петрова Младенова. Б) Недопуснати до събеседване кандидати няма. Допуснатите кандидати трябва да се явят за събеседване на 13.10.2020 г. в 11:00 часа в стая 106 на Общинска администрация – гр. Берковица.

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share