ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ ДНЕС? КАКВО СПЕШНО ИМА?

 От публикуваната обява става ясно, че нищо извънредно няма. Просто всяка извънредна сесия носи на съветниците по още един хонорар за заседание допълнително. Ето съобщението: Днес- 8 октомври 2020 г. от 16.00  часа в Заседателната зала на Община Берковица, ще има сесия при Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1.Докладна относно избор на комисия за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Берковица. 2.Докладна относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица. 3.Докладна относно разрешаване промяна на предназначението на ПИ 03928.515.474 по КК и КР на гр. Берковица, УПИ II, кв. 23 по плана на кв. Раковица, гр. Берковица.

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share