ОЩЕ ЕДНА ЦЪРКВА В РАКОВИЦА-В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО!?

Това гласуваха току що общинските съветници на Извънредна сесия. Единствени „въздържали се“ от 12 присъстващи бяха Горан Атанасов и Милчо Доцов. Горан се осмели плахо да попита за каква религия става въпрос. Текста на Докладната записка е кодиран така: Докладна относно разрешаване промяна на предназначението на ПИ 03928.515.474 по КК и КР на гр. Берковица, УПИ II, кв. 23 по плана на кв. Раковица, гр. Берковица. Въпросът на Горан доказва, че за какво точно става въпрос в материала е тайна не само за гражданите, но и за общинските съветници. В кратък отговор, кметицата „поясни“, че става въпрос за проявен интерес от Неправителствена организация към имота. Не каза коя е тя, от къде е. На следващ етап, след преотреждането на терена от за „жилищни нужди“ в „молитвен дом“, щяло да се види на кого ще се даде, като се вземе предвид Списък на вероизповеданията в България. Въпрос зададе и Милчо Доцов, който също нямаше никаква идея за какво точно става въпрос. Той обаче внесе малко яснота по случая. Преди няколко години, жители на Раковица сметнали, че дворът на Училището е ненужно голям и поискали да бъде преотреден за „жилищни нужди“ част от него. За целта Доцов искал и получил съгласие на Министъра на образованието. Днес Доцов попита: Не е ли нужно да се иска отново съгласие от Министерство на просветата, защото „Молитвен дом“ е нещо съвсем друго!? Доцов отбеляза, че в Докладната записка, в проекто-решението е записано преотреждане не за „обществено обслужване“, а за „обществено обСЪЖДАНЕ“. Това Доцов определи като брутална грешка на чиновниците на Общината, равняваща се на объркването миналата сесия на Път Е 79 с II-81. Освен този абсурд, за сведение, в Раковица и към момента има действащи над 3 молитвени сгради, собственост на различни религиозни течения. Останалите съветници не попитаха нищо и безропотно гласуваха 10 „ЗА“!? Можем само да се досещаме коя е пазената в тайна религия и защо тази Докладна записка е така радушно подкрепена от съветниците на ДПС, ГРОБ и Калин Статков. Видео от гласуването и въпросите-след малко в горния десен ъгъл на заглавната страница на сайта!

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share