ПОРЕДНАТА ШАШМА НА КОМ? ВМЕСТО ПИСТИ И ЛИФТ-АСФАЛТИРАТ 10 ДЕКАРА ЗА ПАРКИНГ!?

Нови безумия, а по вероятно-шашми, се заформят в Зона Ком на Берковица. От Обява в сайта на Общината, разбираме, че има Инвестиционно намерение за изграждане на паркинг в планината. На пръв поглед, това изглежда безобидно, докато читателят не разгледа текста, в който вижда, че определения за начинанието терен е с квадратура 9910 кв.м., или казано на разговорен език-ДЕСЕТ ДЕКАРА!? Трудно е да си представи човек, че някой здраво мислещ/ та даже и чиновник/ може да роди такава идея. Асфалтова площадка с подобни размери може да бъде само паркинг за TIR-ове, които са решили да упражняват алтернативен туризъм. Във всички случаи, количеството на колите, които се качват на Ком за цялата година, не може да запълни десет декара паркинг. За паркинг около хижите се говори отдавна. Берковчани подозират, че всъщност това петно ще е паркинг по документи, но всъщност ще служи за поставяне на любимите на родните ни туристически деятели бараки за кебапчета и пластмасови слънчеви очила за по 5 лв броя. След 14 години Мега глупости за Национален ски курорт и ликвидирането на Ком 2016 АД, асфалтовото 10 декарово петно е достойно продължение на опитите на общинските експерти, с дипломи по туризъм. На последната сесия на Общински съвет бе обявена за разглеждане Докладна РД-92-00-640 относно заявление за одобряване на подробен устройствен план за обект: делба и промяна предназначение и преотреждане: „За паркинг“, на част от ПИ 03928.152.5, местност „Горната кория“ по действащата кадастрална карта и регистри на гр. Берковица, област Монтана. Делба защо и с кого, така и не стана ясно, защото Докладната записка нито бе разглеждана, нито обсъждана, нито се взе решение по нея. Как подобни мега начинания на общински терени в такава чувствителна зона, каквато е Ком, се вземат без обществено обсъждане-не е ясно. Криенето на информация е трайна практика на новия Общински съвет. Вероятно затова е назначен и специалния служител, чиято функция е да предпазва властта от Връзки с обществеността.

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share