ЩЕ РЕШИ ЛИ ЗА ЕДНА ГОДИНА ПОНЕ ЕДИН ПРОСТ ПРОБЛЕМ КОАЛИЦИЯ 17+

Повече от 20 години вече, трафикът и паркирането в Централна градска част на Берковица са сериозни проблеми. До днес никой управник не се опитва да го реши. Напротив-задълбочават го. Един от болезнените локални проблеми, от големия общ е паркирането и спирането на ул.“Митрополит Кирил“. Проблем на всеки гражданин, а не само на семействата Шишкови и Гелови. Първите имат на улицата Магазин за промишлени стоки, вторите-Хотел. От години спирането на клиенти на магазина и срещу тях-на гости на хотела е почти невъзможно. Стават задръствания, късат си нервите и съседите. Едно от първите решения на Новата власт на Сесия на 20.12.2019 год. трябваше да оправи нещата. След разгорещено разискване/единственото до днес на сесия/, съветниците измислиха това: Р Е Ш Е Н И Е № 76: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.124 а, ал. 2 от ЗУТ, Общински съвет – Берковица разрешава: 1.Изработване на проект за изменение на ПУП за улична регулация на улица „Митрополит Кирил“ в гр. Берковица, като се стеснят тротоарите с 0.25 м от двете страни на улицата.Тротоарите да се обособят с ширина 1.50 м. Пътното платно за движение на превозни средства да стане около 7.00м до имоти 03928.512.400 и 03928.512.473 по КК на гр. Берковица и 2.Възлага на кмета на Община Берковица да проведе процедурите по ЗУТ. Още на сесията тогава, техничка от Общината каза на съветниците, че това решение за изваждане на бордюрите НИЩО НЕ РЕШАВА. Почти година по късно, на ул.“Митрополит Кирил“, скандалите продължават. Собствениците на Хотел „Гелов“ не спазват забранителния знак за паркиране пред тях и с колите си затварят улицата, така че да не може да работи „Шишкова къща“ нормално.Пишат се актове от Милицията, стават скандали. Решение 76/20.12.2019 стои неизпълнено и неработещо. Проблемът на тази улица е създаден от Общината, която е одобрила проект за хотел без да предвиди как ще се паркира пред него. Очевидно е, че пак Общината трябва да измисли решение, устройващо и двете страни. Как да стане това? Естествено-само с преговори! Каним хората от „Шишкова къща“ и от хотел „Гелов“ да предложат публично своите идеи за ликвидиране на проблема. На разположение сме за онлайн видео интервюта. Естествено-това важи и за идеите на Общината. Решение има! Намерете го!

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share