ПЛАЩАМЕ 3 732 873.03 лева ЗА ДА СИ РЕЦИКЛИРАМЕ РАЗДЕЛНО СЪБРАНИТЕ ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ!?

Колосалната цифра/за бедната ни Община/ ще отиде в неочаквано и незнайно как избран обществен приоритет. На 23 октомври 2020 год. петък, от 11 часа в административната сграда на Община Берковица, „Заседателна зала“ ще се състои встъпителна пресконференция за стартиране изпълнението на Проект № BG16M1OP002-2.005-0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.005 на ЕС. В тази връзка Общинска администрация Берковица кани всички заинтересовани страни – медии, граждани, институции да присъстват на встъпителната пресконференция. Собственото ни участие в проекта е : 939520.33 лева в.т.ч. – 620 502.33 лева недопустим, възстановим ДДС. Като ръководител на проекта е посочена Ваня Венциславова, която в същото време е и финансов контрольор на Общината. Дали зелената листна маса в Берковица е станала №1 приоритет заради масовата гола сеч на горите, или по друга причина-ще разберем в петък. Дано пресконференцията да се излъчва директно. Дано, но надали…

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share