ВНИМАНИЕ! МОНТАНА ОТХВЪРЛИ ИНСИНЕРАТОР ЗА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ. ФИРМАТА ТЪРСИ НОВО МЯСТО!

От Сайта „Новините от Монтана“ научаваме, че:

Няколко десетки жители на Монтана се включиха вчера в общественото обсъждане на доклада за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/ на инвестиционно предложение „Обезвреждане на отпадъци от хуманното и ветеринарно здравеопазване и от фармацевтичната промишленост”. Залата реагира емоционално и многократно  прекъсна изложението с викове „няма да стане” и „у-у-у-у”. Категорично срещу проектното предложение се обявиха  Марин Маринов, Петър Пенчев, Илия Миладинов и още  от изказалите се  Аргументите им: инсталацията е на 400 м от центъра на  града и ще замърсява допълнително въздуха. А това ще повлияе лошо на здравето на хората. Светлин Балкански съобщи, че в анкета във f „за” или „против” инсинератора, от гласувалите 2 500 души 2400 са били „против”. С гласуване и над 30-те граждани в залата се обявиха срещу  предложението. Представителят на фирма – инвеститор  „Огоста 2017”,  заяви многократно, че всичко , което искат да изградят в Монтана е законно, а автори на доклада са специалисти и университетски преподаватели в областта на околната среда и  преработването на отпадъци . Аудиторията така и не чу обясненията на специалистите какво количество остатъчна пепел ще остава от работата на инсинератора. Не е ясно и къде ще се депонира тази пепел. Екоактивист показа в залата становище на „Грийнпис” и „За Земята”, които също се обявяват срещу изграждане на инсталацията в Монтана. Стана ясно, че инсталация за обезвреждане  на болнични отпадъци фирма „Огоста 2017” вече експлоатира. Обезвредените при температура от 200гр. отпадъци се карат  на Депото за твърди битови отпадъци в Монтана. „Инсталацията ни е напълно законна и работи законно”, заяви  М. Спасов от „Огоста 2017″. Заради съмненията  на присъстващите, че протоколът може да бъде манипулиран всички се подписаха под него и снимаха черновата с телефон. С този протокол и становищата на РИОСВ, РЗИ, община , Басейнова дирекция  експертен съвет трябва да се произнесе по инвестиционно предложение. Ако становището е положително то отива в Общинския съвет, който взема решение за изработване на съответните планове за строителство. Инвестиционно предложение за инсинератора е на стойност около 1 млн лв, при старта на инсталацията ще бъдат наети 6-ма работници. След това персоналът може да бъде увеличен.

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share