БЕЗ ЗИМНО СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ГРАДА ДО ФЕВРУАРИ?

Само ЕТ ВЪЛЧАН ВОЙВОДА – ДОЙЧИН ВЛАСАКИЕВ е проявил интерес към обществените поръчки на Община Берковица за зимно снегопочистване. Той обаче е дал ценова оферта само за  „Зимно поддържане и снегопочистване на общински път MON- 1001, участък от гр. Берковица- до х. „Ком“ за сезон 2020-2021 г.“, като е предложил цена от BGN 52 898,26. За останалите две поръчки „Зимно поддържане и снегопочистване на 68.8 км (440,4 дка) местни пътища и улици в землище на гр. Берковица за сезон 2020-2021 год.“и 2. „Зимно подържане и снегопочистване на 62.55 км общински пътища и 35,00 км улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2020-2021 г.“ КАНДИДАТИ И ОФЕРТИ НЯМА! Това значи, че следват нови процедури, които обаче ще отнесат поне още 2 месеца, според чиновници от Кметството. Даже и при най добра организация, Договорът с Вълчан за пътя за Ком, също ще бъде подписан след не по малко от месец, поради законови срокове и необходимо представяне на още документи. До тези изводи води справката в страницата на Берковица в Агенция за обществени поръчки. Ако утре завали сняг в града, или планината-няма кой да чисти. Това за общинските чиновници не е проблем, защото карат Субару MEL KODIAQ и т.н. Интересно обаче какъв начин за придвижване към Ком ще предложат те на многохилядните туристи-скиори, за които вече подготвят 10 декара асфалтиран паркинг на Горната КУРия?

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share