ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, ОСИГУРЕТЕ ONLINE СВИЖДАНИЯ В ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА!

Забраната за свиждания в Дом за стари хора е на основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването и допълненията към нея, с цел превенция. С нея са преустановени свижданията и посещенията при потребителите в блокове „А“ и „Б“ от 13.03.2020 година. Забранено е и излизането на същите в града. Свижданията, посещенията в отделението за лежащо болни, както и извеждането и организирането на групова работа с потребителите от блок „В“ също са преустановени от посочената по-горе дата. ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, ТЕЗИ ХОРА НЕ СА ЗАТВОРНИЦИ! Те имат близки, за които се притесняват, а близките им отвън-също, за тях. Доста от домуващите нямат, или не могат да комуникират дори с мобилен телефон. За много от домуващите, животът не е светло бъдеще и те биха желали да имат в тази част от житейския си път подкрепа и да са максимално близо до децата си. Като не може да се виждат по обичайния начин-на свиждания, осигурете им един лаптоп с камера, за да могат да виждат близките си поне виртуално. За децата им, също един прост визуален контакт казва много повече за състоянието им, отколкото сухата медицинска информация. Карантината и пандемията може да продължат много дълго. Не се знае кой ще дочака края на това и кой -не. Направете малки жестове на човечност за възрастните хора. Те имат много повече нужда от това, отколкото от храна и хапчета. Осигуряването на лаптоп е лесно и просто. Не е необходимо с него да влиза външен чове-може да се управлява виртуалното свиждане и от дистанция. Платете на един служител да върши това. Хората ще са ви благодарни!

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share