ВЪРХОВЕН СЪД ОТМЕНИ ЧАСТ ОТ ГЛУПОСТИТЕ В НАРЕДБАТА ЗА КАСОВИТЕ АПАРАТИ…

Върховния административен съд (ВАС) е отменил текстове от наредбата за регистриране и отчитане на касовите апарати в търговските обекти – злополучната Н-18, съобщава БНР. Делото бе образувано през миналата година след подадени жалби от над 40 фирми и организации. Самата наредба бе променяна многократно, влизането в сила на няки текстове бе отлагано неколкократно след протести от бизнеса, последвано от обсъждане с управляващите. Отменя се изискването продавачът на стоки и/или услуги чрез електронен магазин да регистрира и отчита продажбите чрез издаване на фискален бон, генериран в електронен вид, без да се отпечатва на хартия. Отпада необходимостта да се въвежда номер, дата и срок на валидност на договора, както и при продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване, така наречените вендинг машини, и при продажби само чрез електронен магазин да се съхранява копие на актуално свидетелство за регистрация на фискалното устройство. Съдът отменя и записаното в наредбата задължението производителите на счетоводен софтуер да подават декларации. Отменя се и поддържането от НАП на списък със софтуерите, които са допустими за използване в страната. Освен това производителите няма да са длъжни да допускат служители на данъчната администрация в помещенията, където се съхраняват данните, както и търговците са освободени от задължението да отказват достъп на НАП в базите си с данни.

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share