ДЕПУТАТИТЕ ЯКО ЗАКОПАХА ДЛЪЖНИЦИТЕ С БЪРЗИ КРЕДИТИ

Вчера депутатите приеха голяма тесла за народа, маскирана като „Таван на разходите за неустойки и наказателни лихви по бързите кредити“. Това стана нагло и подмолно-с промени в Закона за потребителския кредит, включени в преходните и заключителни разпоредби на измененията в Закона за ДДС, които бяха приети окончателно от парламента. Разходите по потребителските кредити, които потребителят плаща при неизпълнение на задълженията си, не могат да бъдат по-големи от двукратния размер на главницата, т.е. на взетите на заем пари, гласят новите текстове, предложени от комуниста Спас Панчев. Тези разходи включват както наказателната лихва и всякакви такси и неустойки. Реално с промените искат да вържат ръцете на съда, коментират адвокати. В момента масова практика на фирмите за бързи заеми е да изнудват с високи неустойки, ако клиентът до 3 дни след взимане на заема не осигури гарант, който отговаря на сума невъзможни условия. Например при заем от 500 лв. неустойката за неосигуряване на поръчител може също да е 500 лв.!? Прекараните длъжници търсят правата си в съда. С новите текстове обаче се прави опит за бъдат узаконен грабежа на фирмите за бързи заеми. В новите текстове е записано, че ако разходите при неизпълнение на договор за потребителски кредит са до двукратния размер на главницата, те не се считат за прекомерни по смисъла на Закона за защита на потребителите и не накърняват добрите нрави!? В Закона за задълженията и договорите е посочено, че са нищожни договорите, които накърняват добрите нрави. Но каква е неустойка, която „накърнява добрите нрави“ в закон досега не беше посочено и преценката оставаше в ръцете на съда. В резултат редица неустойки се отменяха от съда с различни аргументи. А приетите промени предвиждат за заем от 500 лв. неустойката да бъде до 1000 лв. Очевидно добрите нрави на мутрите в управлението ни включват и системното преебаване на населението. Това е България!

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share