ГЛАСУВАХТЕ 26 000 ЛЕВА ЗА КЪЩИЧКИ. КЪДЕ СА КЪЩИЧКИТЕ? ЩЕ ИМА ЛИ КОЛЕДЕН БАЗАР?

Дойде и втората мизерна Коледа от мандата на новата общинска власт. Въпреки че срещу заплата от 2500 лв месечно ни управлява човек, който твърди, че има диплома за магистър по алтернативен туризъм, в Берковица не се забелязва раздвижване в дейностите, свързани със ски туризъм, празници и други атракции за туристи. Местните хора питат във Фейсбук: Няма ли поне един Коледен базар да направите, както в други градове? Факт е, че Общински съвет взе решение да даде 26 000 лева именно за 5 къщички-атракция за празници. Това решение е от още от 30 октомври- Р Е Ш Е Н И Е № 450 и е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от процедура за подбор BG06RDNP001-19.462 „МИГ-Берковица и Годеч” с проект „Закупуване на оборудване за мобилен посетителски център за представяне на културно историческото наследство на Община Берковица ”. В записа от сесията-минута 23.45 сек, в отговор на въпрос на съветника Ангел Ангелов, кметицата каза, че 26 000 лева са останали налични в МИГ Берковица-Годеч и са предназначени именно за 5 бр дървени къщички-атракция за празници-8 септември, Коледа и др. „Усвоени“ ли са парите, къде са къщичките и за коя Коледа се предвижда да бъдат експонирани на Площада, това си знаят само Панталеев и неговия екип, които следят за изпълненията на решенията на Общински съвет.

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share