ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НО НЕ ЗА СМЪРТНОСТТА, НЕ ЗА КОВИД, НЕ ЗА ЗИМНО СНЕГОПОЧИСТВАНЕ, НЕ ЗА ЗИМНИЯ ТУРИЗЪМ, А ЗА….

Берковските общински съветници и техния душевно здрав председател Панталеев за пореден път чупят уредите за мерене интелигентността на местното самоуправление. Поредна „извънредна сесия“ на Общински съвет ще се проведе днес от 15 часа. Всяка извънредна сесия се отразява зле на Общинския бюджет и данъкоплатците и доста добре/като допълнителен хонорар/ на джоба на съветниците. Извънредните сесии са аварийно средство за управление. Когато се налагат, това значи че или Председателя не си разбира от работата и не е внесъл на редовна сесия важни неща, или е станало извънредно събитие. Сесията днес не е свързана с извънредните събития, които тази година са много. Ето какво е „извънредното“ според Панталеев:

1.Докладна относно определяне на актуализирани минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.

2.Докладна относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение по Оперативна програма „За храни и/или основно материално подпомагане“ 2014–2020 г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.

3.Докладна относно корекция на Бюджета на Община Берковица за 2020 г.

4.Докладна относно освобождаване на читалищата в Община Берковица от такса битови отпадъци за периода 2012 – 2020 година.

5.Докладна относно Доклад по чл. 68а, ал. 3 от Закона за съдебната власт и определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Берковица.

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share