ИЗПАДНАХМЕ И ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ…

След като берковските управници не можаха да намерят място в ръководните органи на Националното сдружение на общините в България и Национална Асоциация на Председателите на Общински Съвети в Република България, закономерно те отпадат и от всевъзможни други важни структури, управляващи процеси в националната политика за местното самоуправление, евроинтеграцията на регионите и финансовите планирания. Тази седмица, кметът на Враца Калин Каменов бе избран за председател на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северозападния район за планиране, а негов заместник ще бъде Златко Живков-кмет на Монтана, пише BulNews.  Промяната в управленската структура на съвета е извършена на първото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен регион за планиране след последните приети промени в Закона за регионалното развитие. То се проведе вчера във Враца, под председателството на областния управител Малина Николова. Мандатът на избраното ръководство на РСР е 4 години, като се премахва действащият към момента ротационен принцип. По време на онлайн заседанието, областният управител приветства членовете на Регионалния съвет и отбеляза, че след измененията на Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане, функциите, правомощията, отговорностите и съставът на регионалните съвети се разширяват, за да бъде постигнато балансирано единство при планирането и реализирането на ефективно икономическо, социално, екологично и инфраструктурно развитие на районите от Ниво 2. Една от функциите на Регионалния съвет за развитие е свързана с комплексни действия по интегриран модел за съвместно партньорство и сътрудничество, не само на централната администрация и местната власт, а и с привличането на неправителствения сектор, на икономическите оператори, както и активното гражданско участие при избирането на приоритетните инвестиции. Структурираният нов модел за изпълнение на инвестиционния процес на териториално ниво чрез т.нар. интегрирани териториални инвестиции е преход към новия програмен период, в който ще се акцентира на конкретни специфики на територията и създаването на предпоставки за партньорства, които да имат влияние и отражение за икономическия растеж на регионите.

Очевидно- от снимката на Булнюз е, че доста от кметовете от област Монтана все пак са успели да заемат позиция, която да дава шанс на градовете им. Не и Берковица. Или нашите ръководители подценяват Националното сдружение на общините и Регионалния съвет за развитие, или колегите им в тези органи не са впечатлени от управленския и административен капацитет на нашите.

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share