ЗА ТОВА СЪОБЩЕНИЕ НА ВиК ТРЯБВА ПРЕВОДАЧ

На сайта на Общината се появи следното съобщение: „ВиК – Берковица“ ЕООД, в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява, че поради възникнала авария на водопроводната мрежа в района на град Берковица, захранваща тръба за град Берковица от НР „Алчов баир”, на 19.01.2021 година ще извърши прокопаване с цел нейното отстраняване. Прокопаването  е извън строителните граници на населеното място в земеделска земя – ливада. До отстраняване на аварията ще бъде спряно водоподаването от НР „Алчов баир”, което ще засегне водоподаването към потребителите в град Берковица.“

В колко часа ще бъде спряна водата и кого точно ще засегне, можете да разберете ако си вземете врачка, или преводач. кога ще бъде пусната водата-същата работа. Неясно е и какво означава „НР“?

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share