ЦЕНАТА НА ВОДАТА ПРОДЪЛЖАВА ДА Е ЕДНО КЪМ ГЬОТЕРЕ…

Месец и половина след влизане в сила на новите цени на водата в национален мащаб, не се намира общински чиновник, който да поясни както значат нацвъканите цифри в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, „В и К” ООД гр. Монтана например публикува утвърдените с решение № Ц-46 /30.12.2020 г., на Комисията за енергийно и водно регулиране цени на водоснабдителните и канализационни услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана, които влизат в сила от 01.01.2021 г. От тази публикация, препечатана в терската преса виждаме, че:

Цена за доставяне на вода   –  1.792лв./куб.м.
Цена за отвеждане на отпадъчни води   –   0.264 лв./куб.м.
Цена за пречистване на отпадъчни води:

3.1      Битови и приравнените към тях потребители   –   0.540 лв./куб.м.

3.2      Промишлени и други стопански потребители :

3.2.1    степен на замърсяване 1  –   0.767 лв./куб.м;

3.2.2    степен на замърсяване 2    –    0.939 лв./куб.;м

3.2.3    степен на замърсяване 3    –  1.085 лв./куб.м.

4. Цени за продажба на питейна вода на други В и К оператори:

4.1 За ВиК ООД  Враца   –   0.117 лв./куб.м.;

4.2 За ВиК ЕООД Берковица  –  0.087 лв./куб.м.;

4.3 За ВиК ЕООД Видин  –  0.273 лв./куб.м..

5. Цена за доставяне на вода с непитейни качества – 1.348 лв./куб.м.

Утвърдените цени са без ДДС.

Ако нещо ви става ясно, коментирайте. Ние не разбираме нищо от тези числа, нито от квитанциите за сметките си, които получаваме от ВиК Берковица. Общинските чиновници явно също нищо не разбират, защото до днес не са публикували ясно съобщение по въпроса.

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share