СЕСИЯ-СПЕШНИ ПРИОРИТЕТИ: ПОГРЕБАЛНАТА ФИРМА И МУЗЕЯ

Председателят на Берковски общински съвет, както винаги, живее в свой собствен свят. В него нещата винаги са подредени на обратно на останалите общини. Докато другите градове се интересуват от Ковид пандемия и икономическите последици от нея за гражданите , нашият кандидат депутат Панталеев е определил други свои спешни теми за сесия в петък- 26 февруари. Ето ги:

ДНЕВЕН РЕД:

1.Информация за дейността на Музеен комплекс – Берковица. Мерки за подобряване дейността и План-програма за 2021 година.

Докладва – Станислава Витанова – ВрИД Управител

2.Информация за дейността на „Обредни дейности” ЕООД,  гр. Берковица за 2020 година. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – инж. Иво Димитров -Управител

3.Докладни записки

Докладват – председатели ПК

4.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Както винаги, материалите за сесиите ще останат скрити за гражданите. Публикуват се само заглавията им…

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share