ПАНТАЛЕЕВ, КЪДЕ СА ТРУПОВЕТЕ? КОЛКО БРОЯ СА?

От колеги от врачански медии, вчера успяхме да получим информация за един от основните материали за сесията в петък. Както е вече добре известно, всички документи за заседанията се крият от гражданите, не се публикуват, а на сесиите си гласуват пред камера без дори да се четат. Точката от Дневния ред е: „Докладна РД-92-00-816(2) относно отчет за дейността на погребална фирма „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД през 2020 г.“ Според внесения Отчет, пазен в тайна, погребенията в Община Берковица за Годината на Ковид 19-2020 год. са били общо 301. В същото време обаче, от Бюлетин на Национален статистически институт виждаме, че за 2019 год. броят на починалите в Общината е бил 359. И тук възниква въпроса: Новата власт и новият управител на „Обредните“ ли спасиха 60 човешки живота, или нещо в данните, които ни пробутва Панталеев не е верно? Всички графики на статистически и здравни организации в страната сочат, че за ноември и декември 2020 год., смъртността в страната се е увеличила двойно. САМО БЕРКОВИЦА ЛИ ПРАВИ ИЗКЛЮЧЕНИЕ? Погребенията в Берковица се извършват само в гробищните паркове. Това е строго регламентирана дейност, уредена в Закон и общинска Н А Р Е Д Б А за организация и управление на гробищните паркове в гр. Берковица и кметствата на Община Берковица. Пряката работа в тези паркове се осъществява САМО от Общинска фирма „Обредни дейности“. Чиновници от Общината твърдят, че броят на смъртните актове за 2020 год. далеч надвишава 301. В това число не влизат починалите и погребани на други места берковчани, които са не повече от 10. НО! В това число не влизали и починалите от селата, както и починалите от Раковица. ВНОСИТЕЛ НА ДНЕВНИЯ РЕД НА СЕСИЯТА Е МИМИ ПАНТАЛЕЕВ. Имаме към него въпрос: ПАНТАЛЕЕВ? КАКВА Е ИСТИНАТА ЗА БРОЯ НА ПОЧИНАЛИТЕ БЕРКОВЧАНИ ЗА 2020 ГОДИНА? КЪДЕ СА ТРУПОВЕТЕ? Ако няма документи за погребения, КАК ДА СМЕ СИГУРНИ, ЧЕ ХОРАТА НА КОИТО СА ИЗДАДЕНИ СМЪРТНИ АКТОВЕ СА ПОЧИНАЛИ НАИСТИНА!?!? ЗНАЕТЕ ЛИ ВЪОБЩЕ КАКВО СТАВА В БЕРКОВИЦА? КАКВО УПРАВЛЯВАТЕ ВСЪЩНОСТ ЗА 2500 ЛВ ЗАПЛАТА МЕСЕЧНО?

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share