ТОП НОВИНА: ПРЕКРАТИХА МАНДАТА НА ЛЕВКАТА. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАВА „ФАМИЛИЯ ДОЦОВИ“ : МАМА, ТАТКО И АЗ!?

По обяд в предпочивния ден вторник, Общинска избирателна комисия Берковица публикувала следното решение:

РЕШЕНИЕ № 143-МИ
Берковица, 01.03.2021г.

    ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник


В Общинска избирателна комисия – Берковица е постъпило писмо с вх.№ 229/01.02.. 2021г. от Председателят на Общински съвет – Берковица , в което е посочил, че общинският съветник Борис Цветков Костадинов, избран от листата на Местна коалиция „Обединени социалдемократи”, не е участвал в три поредни или в общо пет заседания на Общински съвет – Берковица за 2020г., като към писмото са приложени и писмени доказателства за това. ОИК – Берковица със свое Решение № 142 от 03.02.2021г. изиска от ОС- Берковица допълнителни писмени доказателства , а така също изпрати предложението на Общински съветник Б.Цветков с указания , че може да представи пиосмени възражения в законният срок относно искането за прекратяване на правомощията му. В ОИК- Берковица на 05.02.2021г. е получено писмо с придружаващи документи от Общински съвет – Берковица . На 23.02.2021г. общинският съветник Б.Цветков е получил писмото на ОИК- Берковица, като в тридневен срок , на 26.02.2021г. същият е представил в ОИК- Берковица и писмени възражения.

След преглеждане на представените документи и възражения и направени разисквания от членовете на ОИК- Берковица и на основание чл.30 ал..6 изр.2 от ЗМСМА и чл. 458 от ИК

Р Е Ш И:

  1. ПРЕКРАТЯВА пълномощията на БОРИС ЦВЕТКОВ КОСТАДИНОВ, ЕГН ……………….избран за общински съветник от Местна коалиция „Обединени социалдемократи” с Решение № 114- МИ/28.10.2019Г.
  2. ОБЕЗСИЛВА издаденото удостоверение на Борис Цветков Костадинов.
  3. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК следващият в листата на Местна коалиция „Обединени социалдемократи” – Даниел Милчев Доцов, ЕГН …………………………
  4. ИЗДАВА удостоверение на новия общински съветник.

Решението подлежи на обжалване на основание чл.30 ал.8 от ЗМСМА в 7 дневен срок от обявяването му по реда на чл.459 от Изборният кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Апостол Иванов

СЕКРЕТАР:

Иван Господинов

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share