ПАНТАЛЕЕВ СВИКВА СЕСИЯ НА 9 АПРИЛ

В дневния ред вероятно е включено и искането на Статков за смяна на Председателя, но е в точка:Докладни записки. Сесията е редовна, изместена напред заради националната карантина. Ето обявения дневен ред:

1.Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Берковица за 2020 година. Проблеми и мерки за подобряване работата на комисията.

Докладва – Димитринка Йоцова – секретар

2.Информация за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности”, гр. Берковица за 2020 година. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – инж. Иво Димитров – Управител

3.Отчет за дейността на Домашен социален патронаж, гр. Берковица за 2020 година. Проблеми, мерки и  предложения за подобряване на работата.

Докладва – Сибилия Дамянова – Директор

4.Докладни записки

Докладват – председатели на ПК

5.Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share