ЧУДО! БЪЛГАРИ НАПРАВИХА БЕЗКРЪВЕН ПРЕВРАТ!!!

След яловите опити на Слави Трифонов на тема „РЕФЕРЕНДУМ“, едни малки, малко и обикновени хора от Обзор доказаха, че нещата ДАЖЕ В БЪЛГАРИЯ са ВЪЗМОЖНИ! Възможно е хора да се обадинят за кауза и да постигнат победа! Това е изумително и не се е случвало в последните 30 години в България! Министерският съвет прие решение за административно-териториална промяна за отделяне на населени места от община Несебър, област Бургас, и създаване на нова община с административен център гр. Обзор, област Бургас. Новата община ще включва следните населени места – гр. Обзор, с. Баня, с. Емона, с. Козница, с. Паницово, с. Приселци и с. Раковсково. С извършването на тази административно-териториална промяна се цели да се създадат по-благоприятни условия за задоволяване на ежедневните потребности на населението от административни, социални, здравни, транспортни, финансови и други услуги, както и осъществяване на по-ефективно и ефикасно управление на територията на населените места, обхванати от инициативата за създаване на новата община. Административно-териториалната промяна ще влезе в сила от деня на обнародването на Указа на президента в Държавен вестник, като общият брой на общините ще стане 266.

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share