БИВШ ЧИНОВНИК ОТ ОБЩИНАТА ОСВЕТИ ДАЛАВЕРАТА С ЧИТАЛИЩЕТО!

Уволнена бивша служителка на Общината публикува снощи доста конкретни факти за ремонта на затвореното от 2018 година Читалище. От тях става ясно кой какви пари и с какви номера е гушнал и гушка и сега от този обект. Ето поста от група „Берковица“ без редакции:“КАКВО СЕ СЛУЧВА С БЕРКОВСКОТО ЧИТАЛИЩЕ? – ЧАСТ ПЪРВА
През последната една година, една от най-обсъжданите теми в Берковица е какво се случва с берковското читалище.
За да се отговори на този въпрос , трябва да погледнем наличната публична документация и договора на Община Берковица с фирмата изпълнител по оперативна програма „Региони в растеж“ по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони“.
На 23.05.2018 кметът на Община Берковица към онзи момент, Милчо Доцов, сключва договор с ДЗЗД „Берковица 2017“ с ЕИК 177190830 със седалище и адрес на управление в град София, бул. „Черни връх“ 59 А, представлявано от Стефан Филипов Тотев. Предметът на договора е изпълнение на проектантски услуги и строителни и монтажни работи по повишаване на енергийната ефективност на читалище „Иван Вазов 1872“ в град Берковица. Стойността на договора е 1 359 030 лв. с ДДС.
Документацията на ДЗЗД „Берковица 2017“, с която е спечелена обществената поръчка, не е достъпна на интернет страницата на Община Берковица. Отварянето на посочените интернет връзки, където трябва да се намира въпросната документацията, показва грешка. Крие ли се документацията или става въпрос за обикновена чиновническа грешка?
На интернет страницата на община Берковица, също така, е публикувана енергийната характеристика на читалище „Иван Вазов 1872“ в Берковица, която описва нужните енергоспестяващи мерки, за да се повиши енергийната ефективност на сградата.
Енергийната характеристика е изготвена ПО ПОРЪЧКА на Община Берковица от ЕТ „СГ КОНСУЛТ“, която притежава удостоверение от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, че фирмата е вписана в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради съглсно Закона за енергийна ефективност.
Енергийната характеристика на берковското читалище, изготвена от ЕТ „СГ КОНСУЛТ“, съдържа два пакета с енергоспестяващи мерки. Пакет 2 включва всички мерки от пакет 1 плюс една допълнителна мярка (номер 7):
Топлоизолиране на 1363 квадратни метра външни стени с топлоизолационен материал – изчислена цена на мярката е 74 965 лева без ДДС.
Подмяна на 212 квадратни метра външна дограма – изчислена цена на мярката е 38 161 лева без ДДС.
Топлоизолиране на 1385 квадратни метра студен покрив с топлзоизолационен материал – изчислена цена на мярката е 45 483 лева без ДДС.
Подмяна горивна база и монтаж на 2 броя котли на пелети и рекострукция на отоплителна инсталация – изчислена цена на мярката е 205 720 лева без ДДС.
Монтаж на 8 броя слънчеви соларни панели за производство на БГВ – изчислена цена на мярката е 14 100 лева без ДДС.
Подмяна и реконструкция на осветителна инсталация с нова енергоефетивна – изчислена цена на мярката е 10 752 лева без ДДС.
Топлоизолиране на 1385 квадратни метра под над неотопляем сутерен с топлоизолационен материал – изчислена цена на мярката е 55 400 лева без ДДС.
Общата стойност на енергоспестяващите мерки от Пакет 2 възлиза на обща стойност 444 581 лева без ДДС, или 533 497 лева с ДДС.
РАЗЛИКАТА между стойността на договора, подписан от Милчо Доцов, и стойността на енергоспестяващите мерки, предложени от експертната фирма ЕТ „СГ КОНСУЛТ“, е 825 533лева (1 359 030 лева минус 533 497 лева).
Обявление за приключване на обществената поръчка е направено от сегашният кмет на община Берковица Димитранка Каменова на 03.02.2020, чрез което потвърждавава, че договорът е изпълнен. Според обявлението на страницата на Община Берковица датата на приключване е 24.10.2019. Изплатената сума по договора е 1 125 485,65 лева без ДДС, или 1 350 582,78 с ДДС. Поради неизпълнение в срок на всички дейности по договор, изпълнителят трябва да плати неустойка в размер на 108 155,50 лева без ДДС, или 129 786,6 лева с ДДС.
Санирането на читалището, което не включва разходи за оборудване и обзавеждане, реално е струвало 1 220 796, 18 лева с ДДС.
Бившите и настоящи общински съветници – в ролята си на контролен орган на кмета на Община Берковица, бившият кмет Милчо Доцов, както и сегашният кмет Димитранка Каменова дължат ОТГОВОРИ на гражданите на град Берковица.
Кога на страницата на Община Берковица ще бъде публикувана пълната документация, с която на ДЗЗД „Берковица 2017“ е спечелила обществената поръчка? По закон, документацията трябва да бъде публикувана на профила на купувача.
Какви ремонтни дейности включва договорът с изпълнителя ДЗЗД „Берковица 2017“ и какви са ценовите му предложения за индивидуалните позиции?
Кои ремонтни дейности са потвърдени като „извършени“ от съответните експерти на Община Берковица?
На какво се дължи разликата от 687 299 лева с ДДС? (Изплатените 1 220 796 лева по проекта и изчислената цена на нужните енергоспестяващи мерки в размер на 533 497 лева от експертната фирма ЕТ „СГ КОНСУЛТ“). На асаньор, гръмоотвод, канализация и освежаване на стените?
Следва ЧАСТ ВТОРА.“

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share