ЗАПОЧНА ЧИСТКАТА В ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ

Наши информатори съобщиха, че е обявен конкурс за директор на „Областно пътно управление-Монтана“ към Агенция „Пътна инфраструктура“ Одобреният ще осъществява взаимодействието на агенцията с областната и общинските администрации. Директорът ще ръководи цялостната дейност на звеното, както и организира и контролира инвестиционната дейност, проектирането и офертирането на строителните обекти, техническата документация по експлоатацията. Той осъществява дейности, свързани с управлението на държавната собственост и др. Размерът на основната месечна заплата е в границите от 790 лв. до 3400 лв. Желаещите трябва да имат завършен магистър и минимум 4 години професионален опит. Конкурсът ще се проведе в два етапа – писмена разработка и интервю. Подаване документи до 17 часа на 19 април, в сградата на Дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“ в София.
 

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share