СЕСИЯ В ПЕТЪК-23-ТИ. МАТЕРИАЛИТЕ-ТАЙНА

Поредната тайна сесия на Общински съвет ще се проведе идващия петък. Още не е ясно кой е председател на Съвета, защото дделата за смяната на Милован Панталеев още не са приключили. Заседанието за петък, от 13 часа, е свикано от Деян Еленков. Обявен е Днвен ред, но материалите в него няма да ни бъдат показани, а само са цитирани. Самата сесия няма да е достъпна за граждани, заради страх от…вируси. Ето какво пише в Дневния ред:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Информация за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности”, гр. Берковица за 2020 година. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – инж. Иво Димитров – Управител

2.Финансов отчет и анализ за финансовото състояние на „В и К-Берковица“ ЕООД гр. Берковица за 2020 година. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение

Докладва –инж. Даниела Захариева-Управител

3.Отчет за дейността на Домашен социален патронаж, гр. Берковица за 2020 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.

Докладва – Сибилия Дамянова – Директор

4.Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Берковица за 2020 година. Проблеми и мерки за подобряване работата на комисията.

Докладва – Димитринка Йоцова – Секретар

5.Докладни записки.

Докладват – председатели на ПК

6.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 19 април 2021 година в стаята на Общински съвет.

Във връзка с писмо с Вх. № ОМД-67-00-63/239/ от 08.04.2021 г. от РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА, сесията ще се проведе при закрити врата.

Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share