ЗАБРАНИХА НА ГЕРБЕРИ ДА ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ ДО НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО

Депутатите наложиха мораториум върху възлагането на концесии, включително определяне на концесионно възнаграждение и предоставянето на разрешения за търсене и проучване на подземни богатства. Забраната включва също поемането и предоставянето на държавни заеми по смисъла на Закона за държавния дълг, както и правенето на промени в състава на органите за управление и контрол на държавните публични предприятия, на държавните лечебни заведения за болнична помощ и на другите дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, както и избора или назначаването на други управителни или контролни органи. Мораториумът засяга също извършването на разпоредителни сделки с недвижимо и движимо имущество, включително на държавните лечебни заведения за болнична помощ, избора или назначаването на лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, и назначенията в държавната администрация. Двата проекта за решение, внесени от лидерът на БСП Корнелия Нинова и от Мая Манолова от „Изправи се! Мутри вън“, бяха обединени в един. Спор в пленарна зала предизвика кой е предложил първи мораториума, защо не е приет още миналия петък, както и дали е противоконституционен. Борислав Сандов от „Демократична България“ поиска мораториумът да обхване и извършването на разпоредителни сделки с недвижимо имущество на Министерството на отбраната. Той посочи, че през последните две години са продадени огромен брой недвижими имоти на МО с отпаднало предназначение, като за тази година има план-график за още такива имоти. Сандов даде пример с имот, отбелязан като сгради, но когато се отиде на координатите, се виждало, че това е „една апетитна площ от два декара“ на брега на Панчаревското езеро. Имайте предвид, че на Панчарево не може да се направи казарма, репликира го Тома Биков от ГЕРБ-СДС. Мая Манолова поиска предложението да се разшири и мораториумът да обхване сделките с недвижими имоти на МО и на останалите Министерства и агенции. Накрая беше намерена и подкрепена такава редакция на текста, която да обхване и министерствата. По предложение на Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС беше добавено, че мораториумът ще включва и сделките с движимо имущество. Информацията е на Вести БГ.

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share