СЕСИЯ СЛЕДВАЩИЯ ПЕТЪК

Тя ще се проведе на 30 юли 2021 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1.Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Берковица за 2020 година.

Докладва – Димитранка Каменова – Кмет

  1. Информация за приключване на учебната 2020/2021 година в Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване и успешно провеждане учебния процес през новата 2021/2022 година.

Докладва – Венета Асенова- гл. експерт „Образование”  и Директори на училища

  1.      Отчет за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост гр. Берковица за 2020 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.

Докладва – Михаела Маринова – Директор

  1. Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни

лица с умствена изостаналост, гр. Берковица за 2020 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.

Докладва – Михаела Маринова – Директор

  1. Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр. Берковица за 2020 година. Проблеми и мерки за подобряване на работата.

Докладва – Цветко Русинов – Директор

  1. Докладни записки

Докладват – председатели ПК

  1. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share